Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Struktura

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 1 jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Majątek na dzień 31.12.2016 r.

Aktywa trwałe:

0

Aktywa obrotowe:

113603,21

I. Zapasy :

0

Materiały:

0

II. Należności krótkoterminowe:

86856,66

III. Krótkoterminowe aktywa obrotowe:

26746,55

Środki pieniężne na rachunkach bankowych:

26746,55

Suma aktywów:

113603,21

Stan na dzień: 06.10.2017 r.

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego o wartości jednostkowej powyżej 300 euro:

- obecnie placówka nie posiada takich składników majątku.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

06-10-2017 - Edycja treści.

09-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 624