Guziki

Informacje nieudostępnione

Zasady udostępniania

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP udostępniane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami). Informacje zawierające chronione dane osobowe udostępniane są po uprzedniej anonimizacji.
Na wniosek są udostępniane informacje, które nie zostały opublikowane w Biuletynie.
Oznacza to również, że nie ma możliwości otrzymania informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie.

Forma i termin udostępniania

Informacje, które mogą być udostępniane niezwłocznie, są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć osobiście, telefonicznie, pismem, e-mailem, faksem lub za pomocą ePUAP. Nie ma określonego wzoru wniosku. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

07-10-2017 - Edycja treści.

09-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 479