Guziki

Zarządzenia

Zarządzenie nr 3/2017/18 dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu z dnia 06.10.2017 r. w sprawie: zebrania Rady Pedagogicznej w dn. 12.10.2017 r.

Zarządzenie nr 2/2017/18 dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu z dnia 04.09.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu

Zarządzenie nr 1/2017/18 dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu z dnia 01.09.2017 r. w sprawie: zebrania Rady Pedagogicznej w dn. 14.09.2017 r.


Zarządzenie nr 44/2016/17 dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu z dnia 23.06.2017 r. o zmianie pieczątek używanych w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu

Zarządzenie nr 36/2016/17 Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu z dnia 31.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia „Schematu struktury organizacyjnej wraz z opisem stanowisk pracy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu".

Zarządzenie nr 32/2016/17 Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu z dnia 15.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 roku w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu"

Zarządzenie nr 15/2016/17 Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu z dnia 24.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad kontroli zarządczej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu"

Zarządzenie nr 7/2016/17 Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu z dnia 19.10.2016 r. w sprawie powołania komisji zdrowotnej


Zarządzenie nr 9/2015/16 Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu w sprawie: wprowadzenia „Planu działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu w 2016 roku” 

  Załącznik do Zarządzenia nr 9/2015/16 w sprawie: wprowadzenia „Planu działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu na 2016 r.”

Zarządzenie nr 8/2015/16 Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu w sprawie: wprowadzenia propozycji do „Planu  działalności Prezydenta Miasta Kalisza na 2016 r."

  Załącznik do Zarządzenia nr 8/2015/16 w sprawie: wprowadzenia propozycji do „Planu działalności Prezydenta Miasta Kalisza na 2016 r.”

Zarządzenie nr 1/2015/16  Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu w sprawie powierzenia stanowiska  wicedyrektora.


Zarządzenie nr 12/2014/15 Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu z dnia 06.11.2014 r. w sprawie: wprowadzenia „Rejestru zidentyfikowanych ryzyk w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu”.

Załącznik do zarządzenia nr 12/2014/15 Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu z dnia 06.11.2014 r.w sprawie: wprowadzenia „Rejestru zidentyfikowanych ryzyk w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu”.

Zarządzenie nr 11/2014/15 Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu z dnia 31.10.2014 r. w sprawie: wprowadzenia „Planu działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu w 2015 roku”.

Załacznik do zarządzenia nr 11/2014/15 Dyrektora Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu z dnia 31.10.2014 r. w sprawie: wprowadzenia „Planu działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu w 2015 roku”.

Zarządzenie nr 8/2014/15 Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu z dnia 15.10.2014 r. w sprawie: wprowadzenia „Propozycji do Planu działalności Prezydenta Miasta Kalisza na 2015 r.”

Załącznik do zarządzenia nr 8/2014/15 Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu z dnia 15.10.2014 r. w sprawie: wprowadzenia „Propozycji do Planu działalności Prezydenta Miasta Kalisza na 2015 r.”.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

09-10-2017 - Edycja treści.

06-10-2017 - Edycja treści.

29-12-2015 - Edycja treści.

09-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1103