Guziki

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 70 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zmianami), a zasady organizacji jej pracy oraz zakres i formy jej działania określa regulamin Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu.

Harmonogramu zebrań Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017-18

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

06-10-2017 - Edycja treści.

09-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 766