Guziki

Budżet

Plan dochodów i wydatków placówki (stan na 01.01.2017 r.): 2 210 542 zł.

z przeznaczeniem między innymi na:

  • Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
  • Opłaty bieżące za media
  • Remonty bieżące
  • Zakup wyposażenia
  • Doskonalenie zawodowe nauczycieli
  • Zakup środków czystości i materiałów konserwatorskich
  • Zakup materiałów kancelaryjnych i druków
  • Zakup pomocy dydaktycznych i książek

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

09-10-2017 - Edycja treści.

06-10-2017 - Edycja treści.

09-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 668